Lärarhandledningen Att öppna nya världar

Att öppna nya världaren handledning om att gå på teater och dans med barn i förskola och skola, är en uppdaterad version där Karin Helander bearbetat sin originaltext om scenkonst i skolan, och Camilla Ljungdahl har kompletterat med en text om att uppleva och samtala om dans. Joanna Rubin Dranger är illustratör.

Lärarhandledningen Att öppna världarAtt öppna nya världar är framtagen för att ge vår skolpublik möjlighet att stanna kvar i sin upplevelse av pjäsen, reflektera och samtala om de frågor som våra föreställningar kan ge upphov till.

Samtalet efter en föreställning är precis som teatern, en resa ut i okänd mark där frågorna är viktigare än svaren. Skriften tar upp hur teater och dans kan uppfattas av barn i olika åldrar, lärarens roll under och efter föreställningen och den professionella teaterns och dansens roll i skolan.

Att öppna nya världar finns att ladda ner som PDF här och att beställa som tryckt exemplar för 30 kr/st
Gratis upp till 5 ex.

Riksteatern  har även varit med och tagit fram en digital guide, IRIS, som kan användas av lärare och elever. IRIS planeras lanseras under 2017, håll utkik efter information och länk här på skolscenen.riksteatern.se