Lärarhandledningen Att öppna nya världar

Majoriteten av teaterpubliken möter teater första gången genom skolan och för många barn och ungdomar är det den enda möjligheten att möta teater – ett möte kan för en ung människa vara fantastiskt, omvälvande och livsviktigt!

Att öppna nya världar – en handledning om att gå på teater med barn i förskola och skola, tar upp hur teater uppfattas av barn i olika åldrar, lärarens roll på teatern och den professionella teaterns roll i skolan. Den ger också konkreta tips och råd kring hur man kan förbereda barnen inför teaterbesöket samt hur man kan följa upp det. Efter ett inledande och gemensamt kapitel kan du läsa om teater för barn i åldrarna 0-6 år, 7-13 år samt 13 år och uppåt. Boken avslutas med tips kring för- och efterarbete för alla åldrar.

Att öppna nya världar är skriven av Karin Helander (professor i teatervetenskap och föreståndare för Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet) för Riksteatern.

Ladda ner publikationen här >> Att öppna nya världar