Master Minds 2maj, Ljusdal

Idag hade vi vår första dag i Ljusdal. Vi träffade två årskurs fyror på Kläppa Fritidshus.
Första föreställningen klockan 10.00 fick vi vara med om robotar och rymdvarelser. Dansarna fick arbeta metodiskt med att förändra frasen i både tid och kvalitée. Flera av barnen såg ett samband tid och kvalité, att de kan framkalla och påverka varandra. I tiden testade vi också att göra kanon samtidigt som dansarna skulle ha olika tempon, så samtalet övergick i att diskutera den tid som uppstod p.g.a de olika tempona istället för kanon.
Till sist fick dansarna anpassa sig till idén om att enbart röra sig i raka linjer och inte göra någon böjd rörelse. Som att det fanns ett rutmönster i rummet som de rörde sig inom. Intressant transformation då mycket i dansen bygger på kurvor och runda rörelser 🙂

I föreställningen 12.30 arbetade vi först med en stor magnet i rummet, att dansarna drogs mot något. Eleverna placerade magneten under golvet. Efter den rumsliga förändringen som uppstod av den dragningen mot golvet arbetade vi en hel del med olika kvalitéer. Först var vi ”robot-style” sen var vi spaghetti och sista uppblåsta fiskar i stim. Vi diskuterade mycket om vad som hände med dansen när man applicerade de olika kvalitéerna på dansarna och om det ändra tiden eller rummet. I den sista gången skulle dansarna vara träd. De stod still i rummet som om de hade rötter under fötterna. Det som fick löven och grenarna, armarna, att röra på sig var vindpustar. Alla dansarna såg ut som olika sorters träd, kul att gissa!