Master Minds 18 Maj, Halmstad

Dagens enda grupp var en mysig klunga bestående av tre olika mindre klasser. Tillsammans diskuterade vilken roll musiken hade för dansen. Några tyckte att musiken vi spelade och dansen inte riktigt passade ihop, så hur blir det om vi tar bort musiken? Man hörde dansarnas andetag och hur golvet knakade men man såg inte olika historier lika lätt tyckte någon. Vi fortsatte att experimentera med att förändra frasen på olika sätt. Dansarna fick skifta i nivåer i rummet, vara nära golvet med hela kroppen och tvärtom. Hur blir det om man hoppar som om man vore glad? Roligt sa många. Som sista omgång samlade vi ihop olika kvalitéer som vi pratat om. Vilka kvalitéer finns i en ”moon walk” eller hur rör man sig om man är glad? Dansarna fick själva tolka kvalitéerna hoppigt, glidande och svängigt.