Master Minds, 23 maj, Halmstad

På morgonen klockan 10.00 hade vi en stor grupp på 40 st elever. En kreativ grupp som jobbade med många olika transformationer. Nivåskiftningar, tidslekar och att förflytta sig på olika sätt i rummet. Mycket prat om vågor igenom hela timmen. Att byta nivåer i en våg/kanon eller att dansa som en våg/kanon. Till sist kom vågen in i rummet och dansarna fick vara likt snäckskal på stranden och sköljas med vågorna. Den sista gången blev i tystnad och med en massa rumsliga förändringar, hur dansarna blev av vågen kan ni se här!

Den andra gruppen klockan 12.30 var lika stor och också lika kreativ. De undersökte om gummikvalitet och långsamhet hörde ihop eller om det kanske passade bättre med ett högre tempo. Samma sökande gjorde man med stelhet också. Att dansarna fick börja olika och själva skifta i tempo var något som de testade. Efter några omgångar började man gilla när dansarna var nära något och till sista gången ville man se de tre dansarna längs med den svarta fonden. Med olika tempon fick de dansa och skifta från stående till sittande och sedan stående igen. Om man kan dansa vid en svart fond kan ni se här!