Når kulturen de barn som bäst behöver den?

Skolscenen deltar i kulturpolitisk debatt på Kulturrådet Tisdagen 12 april kl. 17.00–18.00 med  Maja Frankel, grundare och VD Frankel & Friends, Barbro Bolonassos, bibliotekschef på Fisksätra bibliotek, Isak Benyamine, utvecklingsledare Riksteatern/barn och unga, Johanna Ericsson, projektledare El Sistema-Hammarkullen, Angereds kulturskola, Anders Nyman, psykolog/psykoterapeut.

Vem tar ansvar för att kulturen blir en utvecklande kraft i alla barns liv? Barn som har tillgång till engagerade vuxna får ofta möjlighet att ta del av kultur i alla dess former – till eget skapande och kulturupplevelser. Men hur ser det ut för dem som inte är lika lyckligt lottade?

Att konst och kultur kan bidra till barns utveckling är de flesta överens om. Sånger, rim och ramsor är avgörande för språkutvecklingen, att spela instrument påverkar hjärnan positivt och dans och rörelse stimulerar motoriken. Barnkonventionen slår fast barns rätt att uttrycka sina åsikter, leva och utvecklas. Genom konsten finns många uttryckssätt. Vad krävs för att länka ihop kulturen med andra behov?

Debattens webbsändning kommer i efterhand att läggas upp på denna sida.