TRESTEG, v. 40

Vi delar in eleverna i grupper om 20-25. Lärarna blir en grupp för sig.
Vi har alla med oss grundfrågor inför varje samtal som ett medel för att hela tiden kunna driva samtalet framåt.
Samtidigt har vi med oss en beredskap innebärande att kunna plocka upp och utveckla det barnen säger, oberoende av vår egen agenda. Saker som vi själva kanske inte tänkt på.

Vi brukar inleda samtalen med att undra vad barnen sett och plockar ur det upp teman som vi sedan pratar om.
Nedan följer några exempel/citat.

”Två bröder som slogs om samma tjej.”
”John var en player. Vet alla vad en player är? Det är, om vi säger att du är en tjej och jag är en kille, och jag säger till dig: ‘Kom hit, du är snygg’, och så vill han ha Det från tjejen, och sen får han det. Och sen säger han ‘stick!'”

Dialog mellan skådespelare och några ur hennes samtalsgrupp:

1. (Ellen) Vad kommer du mest ihåg?
2. Han som var arg.
3. John.
1. Vem var han arg på?
2. Alla.
4. Han kanske var arg på sig själv för att han gjorde så mycket dumt.
1. Vad gör ni när ni blir arga på er själva?
5. Skriker i kudden, eller slår i dörren.
1. Vill man att någon ska höra en då man slår i dörren?
6. Man kanske vill prata med någon, fast man ändå inte vill. Man kanske inte vågar säga det.

En sak vi alla reflekterat över i ensemblen är det faktum att tjejerna ibland verkar känna sig hämmade på grund av killarnas närvaro, beroende på vilken status killarna har i klassen. Tjejerna sitter tysta, ser ner, uppfattas försöka göra sig osynliga och har inget att säga om något även om de får en direkt fråga av oss skådespelare.

Önskvärt är att hitta medel för att lösa denna typ av situation.

Något som barnen verkar reagera starkt på, men inte vågar prata om, är vad som händer i skogen.
Det är något lärarna skulle kunna ta med sig och utveckla i någon form av efterföljande samtal. Vi har också märkt att en del av de äldre barnen tar med sig Johns synsätt på hur tjejer ska behandlas, vilket känns tråkigt att lämna dem med, eftersom våran intention är att synliggöra det synsättet och på så vis få dem att ifrågasätta det. Något som generellt inte verkar fungera.