Filosofisamtal

Riksteatern är i kontakt med skolor runt om i landet inte bara genom scenuppsättningar utan också genom elevsamtal och genom en rad olika skolutvecklingsprojekt I våra föreställningar med för och eftersamtal blir vi ofta involverad i skolans värdegrundsarbete. I själva verket är filosofiska, etiska och moraliska diskussioner i skolan ofta kopplade till scenkonstupplevelse eller annan typ kulturell upplevelse.

För att kunna arbeta med denna värdegrundsdimension på ett mer systematisk kommer vi under en tvåårsperiod att arbeta med projektet Filosofiska samtal i skolan. Arbetet bygger i stora delar på erfarenheter från Södra teatern som under tio år träffat ungdomar mellan nio och arton år för att på fritiden prata, tänka, lyssna, lösa problem och filosofera.
Genom projekt Filosofiska samtal i skolan kommer vi att för första gången introduceras metoden i skolan och utveckla den som en del i skolans värdegrundsarbete. Målet med arbetet är att undersöka tillämpbara metoder där pedagoger genom strukturerade samtal ökar förståelse för skolans värdegrund bland elever och lärare samt bland skådespelare, kulturproducenter och andra som arbetar med barnkultur.
Projektet genomförs i samarbete med regionala riksteaterföreningar och länsteatrarna i Bland annat Halland och Västerbotten.

Till projektsidan för Filosofisamtal