Föreläsningar

Från och med hösten 2011 erbjuder Riksteatern endast föreläsningar i samband med vissa föreställningar.

Riksteatern Barn och unga har under en rad år erbjudit föreläsningar och föreställningsanalyser som vänder sig till pedagoger, lärare, teaterarbetare och teaterföreningar.

En väv av tecken
| Hur pratar man om en föreställning som man just har sett? Ofta hamnar man i ”Det var bra” eller ”Det var dåligt och tråkigt”. Denna föreläsningen tar samtalet ett steg längre. Tillsammans gör vi en analys av den föreställning vi just sett. I samtalet diskuterar man vad föreställningen vill berätta genom scenografin, kostymerna och maskerna. Först därefter ger vi oss på att tala om själva teaterhändelsen.

Lärarhandledningen Att öppna världarAtt öppna nya världar | Ett seminarium om att gå på teater med barn i förskola och skola. Vi tittar på hur barn i olika åldrar förhåller sig till teater och hur man som lärare kan förbereda och efterarbeta föreställningen. Seminariet utgår ifrån handledningen med samma namn, skriven av Karin Helander, professor i teatervetenskap.
» Beställ lärarhandledningen Att öppna nya världar

 

Leken som rum för livet | ”Barns lek fungerar som ett rum där de bearbetare det vi vuxna kan vara rädda att talamed dem om; som ursprung, födelse, skuld, ondska, lidande och död” Lars Björklund har många års erfarenhet av barns sorgearbete genom lek, bland annat som sjukhuspräst på Barnsjukhuset i Uppsala. Idag är han kaplan och själavårdare på Sigtunastiftelsen samt författare och föreläsare.

Om skolans mål och teaterns nytta | Kan mötet med teater gagna elever, lärare eller teatern själv? Hur legitimeras en verksamhet som inte är schemalagd? En föreläsning med Isak Benyamine, doktorand i didaktik, om vilka gränser teatern kan och vill utmana i skolan.

Föreläsningar i din region!

De regionala riksteaterföreningarna arrangerar kontinuerligt Riksteaterns föreläsningar, ta kontakt med konsulenterna i respektive region som du hittar på webbplatsens förstasida.