Minikonferens

Nätverksprojektet Värderingskriterier och bedömningsnormer inom det konstnärliga området redovisar sitt arbete på Konstfack den 4 april 2011.

Medverkat i projektet har konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet samt DidaktikDesign vid  Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms Universitet samt Riksteatern.

Läs mer och anmäl dig på: www.didaktikdesign.nu/assessment Sista anmälsningsdagen är den 30 mars. Begränsat antal platser.

Projektet har haft som mål att belysa latenta och manifesta värderingskriterier och bedömningsnormer, främst i undervisningssituationer. Vi har på detta vis försökt bidra till utvecklingen av centrala begrepp för bedömning av studenters lärande och examensmål inom högre konstnärlig utbildning.

KUF-projektet vid Konstfack har på motsvarande vis belyst kunskapens olika framträdelseformer.

Några av våra (olika) frågeställningar har handlat om:

  • Kunskapens olika gestalter
  • Erkännandekulturer, värderingssystem och bedömningspraktiker
  • Kvalitativa kriterier bakom lärares s.k. ”holistiska bedömningar” av studenters lärande och utbildningsresultat?
  • Bedömningskriterier i relation till de nya mål som arbetats fram i kursplaner utifrån den nya examensordningen
  • Hur uppfattar studenter relationen mellan intentionella och faktiska kursmål?