Kurser

Våren 2014|  Filosofiska samtal med barn, 7.5 Högskolepoäng

I samband med projektet Ung filosofi i skolan genomför vi tillsammans med Luleå tekniska universitet kursen Kritiskt tänkande kring värdegrundsfrågor.  Kursen behandlar kritiskt tänkande kring värdegrundsfrågor, något som blir allt viktigare i dagens samhälle.

Kursen innehåller metoder och verktyg, att använda för att kritiskt kunna granska och värdera texter. Exempel på sådana som behandlas i kursen är argumentationsanalys och språkfilosofiska verktyg. För mer information, klicka här http://www.ltu.se/edu/course/F00/F0016P?kursView=kursplan&kursplanId=29147&byt_kurspl=V%C3%A4lj+version+av+kursplan 

Kursgivare: LTU, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
 
Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Anders Persson, anders.persson@ltu.se, 0920-49 10 07
 

Våren 2013| Kritiskt tänkande kring värdegrundsfrågor 7,5 Hp

I samband med projektet Ung filosofi i skolan genomför vi tillsammans med Luleå tekniska universitet kursen Kritiskt tänkande kring värdegrundsfrågor.  Kursen behandlar kritiskt tänkande kring värdegrundsfrågor, något som blir allt viktigare i dagens samhälle.

Kursen innehåller metoder och verktyg, att använda för att kritiskt kunna granska och värdera texter. Exempel på sådana som behandlas i kursen är argumentationsanalys och språkfilosofiska verktyg.

 
Kursgivare: LTU, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
 
Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Gunnel Höglund, gunnel.hoglund@ltu.se, 0920-49 22 36
Anders Persson, anders.persson@ltu.se, 0920-49 10 07
 
 

Internutbildningar på Riksteatern

Fortbildning för skådespelare och dansare som turnerar med Riksteatern

Att spela teater ute i skolorna är speciellt på många sätt. Istället för att publiken kommer som gäster till teatern kommer skådespelarna som gäster till skolan. Istället för en betalande publik möter skådespelaren en publik som ser en föreställning som en del i en avgiftsfri skola. Istället för att spela för barn och ungdomar spelar man för elever och lärare. Istället för en fast scen är arbetsplatsen oftast en gymnastiksal. Istället för att först jämföra en föreställning med en film eller en annan upplevelse på fritiden jämför kanske eleverna föreställningen med en matte- eller svensklektion.
Riksteatern/barn och unga genomför korta utbildningsinsatser för alla skådespelare och dansare som turnerar med en föreställning i Riksteaterns regi. Förutom att just de speciella omständigheterna diskuteras får deltagarna även en kortkurs i hur man efter en föreställning kan genomföra ett samtal med klass och hur man som skådespelare kan utvecklas i sin yrkesroll genom de reflektioner och tankar som kommer fram i ett sådant samtal.