Länk

cropped-lank-2018
Länk är nyskriven dramatik för skolor och unga amatörensembler (15-20 år). Riksteatern har beställt pjäser av fem av landets hetaste dramatiker och ger skol- och amatörensembler möjlighet att sätta upp nya pjäser, specialskrivna för dem. Länk är en bro mellan skolan, unga amatörteatrar och den professionella teatervärlden.

Länk ger klasser och grupper möjlighet att spela sin föreställning på sin ort samt på en professionell teaterscen i samband med en regional festival. Ett antal läns-, regions- och stadsteatrar ställer lokaler och personal till förfogande för medverkande ensembler. Genom coaching, workshops och möten får unga ensembler kunskap om den professionella teaterns arbetssätt och villkor.

Länk skapar möten mellan skola och lokala experter på kulturarrangemang och kulturförmedling. Det sker genom kontaktytor och samarbeten med den lokala och regionala Riksteaterföreningen samt med Amatörteaterns Riksförbund.

Länk avslutas med en nationell festival på Riksteatern i Stockholm där några utvalda föreställningar spelas.

Att delta i Länk är kostnadsfritt. Ensembler och skolor får dock själva finansiera den egna produktionen (scenografi, kostym, teknik), utgifter i samband med regissörshelgen samt deltagande i festivaler (logi, mat, resa).

Läs mer på lank.riksteatern.se