Lärarmaterial

I samband med våra skoluppsättningar tar Skolscenen fram ett brett arbetsmaterial som kan användas av alla som ser våra föreställningar.  I vårt digitala forum finns möjlighet för elever och lärare att kommentera och reflektera över den pjäs man sett, samt ha en dialog med alla som arbetat med pjäsen på Riksteatern. Som ytterligare stöd i för- och efterarbetet i klassrummet finns videoupptagningar på några av pjäsens nyckelscener samt i vissa fall videointervjuer med skådespelare och regissörer. Klicka på den pjäs ni sett med klassen för att hitta de olika resurserna.

2018

2017

   

2016

skimrande-vattnet-lararhandledning-150x150Plint - en gympasalsshow X (Unga Klara)

2015

vad-är-det-som-händer-broschyr-150x150 Lararhandledning-Tre-under-tallen-1 Natten150x150 
min-flykt
Ingen fattar utom vi blev utvald till Scenkonstbiennalen i Malmö, i maj 2015.

2014

Natten150x150 rosabrus-150x150 
 

2013

2012

Järnnatt The Strindberg Project Surrender
Tresteg Katitzi

2011

I love you bro Katitzi Louise och björnarna
Masterminds Får i stövlar No tears for queers

2010

Får i stövlar No tears for queers Hela världen i mitt huvud

2009

No tears for queers

 

Att öppna nya världar

Lärarhandledningen Att öppna världarAtt öppna nya världaren handledning om att gå på teater och dans med barn i förskola och skola, är en uppdaterad version där Karin Helander bearbetat sin originaltext om scenkonst i skolan, och Camilla Ljungdahl har kompletterat med en text om att uppleva och samtala om dans. Joanna Rubin Dranger är illustratör.

Att öppna nya världar är framtagen för att ge vår skolpublik möjlighet att stanna kvar i sin upplevelse av pjäsen, reflektera och samtala om de frågor som våra föreställningar kan ge upphov till.

Samtalet efter en föreställning är precis som teatern, en resa ut i okänd mark där frågorna är viktigare än svaren. Skriften tar upp hur teater och dans kan uppfattas av barn i olika åldrar, lärarens roll under och efter föreställningen och den professionella teaterns och dansens roll i skolan.

Till sidan för Att öppna nya världar