Dramatik i grundskolan

Dramatik i grundskolan – i hela landet!

DIG är en metod och ett arbetssätt för att introducera och öka intresset för nyskriven dramatik riktad till barn och unga. DIG startade som ”Läskommittéer”  i Frankrike av dramatikerorganisationen Aneth och har under 2008/09 introducerats av Riksteatern i ett pilotprojekt på Björkhagaskolan, Tumba. Under 2009/2010 arrangerades Riksteatern läskommittéer tillsammans med länsteatrarna i Halland, Blekinge Kronoberg och Sörmland  i regionens skolor. Under 2011 arrangeras Dramatik i grundskolan med länsteatrarna i Örebro, Skellefteå Halland och i Stockholm län.

Utgångspunkten för arbetet  är barns delaktighet och inflytande och att denna bygger på att eleverna tillägnar sig verktyg för läsning, reflektion och analys av texter skrivna för scen. Kunskaperna som utvecklas i projektet blir ett verktyg och en viktig förutsättning för att elever på en kvalificerad nivå, bortom omdömena bra och dåligt, ja eller nej, ska kunna delta i de text- och idédiskussioner som förs kring potentiella produktioner på Riksteatern och på länsteatrarna. Målet med pilotprojektet är att ge medverkande elever möjlighet att delta i det scenråd som Riksteatern etablerade hösten 2009. Scenråd  består dels av elever som deltagit i läskommittén och dels av professionella teaterarbetare samt konstnärlig ledning på Riksteatern/länsteater.

>> Till DIGs projektplats

Målgruppen för satsningen är främst elever och pedagogisk personal i grundskolans sjätte och åttonde årskurs.