Skolprojekt

I skolprojekten arbetar Riksteatern med att utveckla metoder och processer runt teaterföreställningar. Genom sina olika kompetenser kan Riksteatern på olika sätt bidra i skolans kunskaps- och demokratiuppdrag. Samtidigt kan Barn och unga på Riksteatern utveckla sin repertoar och verksamhet genom en tätare kontakt med skolan.