Seminarium

Skolscenen arrangerar kontinuerligt seminarier och fortbildningsdagar på nationella och internationella teaterfestivaler, biennaler och konferenser. Regionalt och lokalt arrangeras fortbildningsdagar och seminarier för lärare och kulturintresserade.

Värdegrundsfrågor från elevernas perspektiv

Konferens om filosofiska samtal i skolan 27 januari 2014

Välkommen till en heldag om filosofiska samtal som en del av skolans värdegrundsarbete. Lärare, pedagoger och forskare presenterar projektet Filosofiska samtal i skolan vars syfte var att öka kunskapen om filosofiska samtal, undersöka värdegrundsfrågor tillsammans med eleverna och hur dessa kan kopplas till scenkonst. Projektet har genomförts med medel från Allmänna arvsfonden, Riksteatern, Luleå tekniska universitet, Södertörns högskola och Scenkonst Sörmland.

Lärare från några skolor i landet berättar om sina erfarenheter av att leda filosofiska samtal med sina elever, vi tar del av reflektioner från samtal som genomförts i samband med Scenkonst Sörmlands uppsättning Den goda människan i Sezuan och vi får en glimt från Sveriges första förskola med filosofi som profil.

Särskilt inbjudna talare är Beate Børresen, Bo Malmhester och Ragnar Ohlsson, som på skilda sätt haft stor betydelse för utvecklingen av filosofi med barn i skolan.

Beate Børresen är magister i idéhistoria och förstelektor vid Høgskolen i Oslo och Akershus, avdelningen för lärarutbildningen. Børresen har utvecklat studiet Filosofi med barn vid HIO och har skrivit flera lärarböcker om filosofi i förskola och skola. Från 2005 till 2007 ledde hon ett nationellt projekt om filosofi i skolan för Utdanningsdirektoratet.

Bo Malmhester har stor erfarenhet av konkret arbete med barn som filosoferar i grupper. Han har mångårig personlig erfarenhet av sådana kurser i förskola (med 2- och 5-åringar), grundskola och gymnasium. Han har också i drygt ett decennium vid Högskolen i Oslo och Akershus undervisat blivande och erfarna lärare i konsten att hjälpa barn att filosofera tillsammans.

Ragnar Ohlsson är professor i emeritus i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Han har bland annat lett flera forskningsprojekt om filosofi med barn. Han har nyligen släppt boken Den barnsliga relativismen. Intellektuell dygd eller lättja? skriven tillsammans med Kian Sigge som också intervjuat barn som filosoferat i fyra terminer.

Program

Måndag 27 januari 2014

09.30 -10.15      Inledning Liza Haglund och Isak Benyamine

10.15- 10.45      Beate Børresen

10.45–11.00      Förskolan Filosofiska Enskede – Lena Timmer, Suzanne Axelsson

11.00–11.30     Kaffe

11.30–11.45      Skolpresentationer – Älvsåkersskolan, Kungsbacka Camilla Berglund,       Henrik Stenström

11.45–12.00      Bo Malmhester

12.00 -12.45    Diskussion

12.45- 13.45     Lunch

13.45–14.15     Den goda människan i Sezuan – Scen skola och filosofi

14.15–14.45     Skolpresentationer – Roger Wiberg Hylte samt Höglandsskolan Bromma, Isabel Rodriguez

14.45–15.15       Diskussion

15.00 -15.30      Kaffe

15.30 -16.00      Ragnar Ohlsson

16.00–17.00      Avslutande diskussion

 

2012 | Länsteatrarna i Sverige, Riksteatern och Lärarförbundet

Ett samtal om att få barn att skutta fram genom korridoren och jubla ”Idag ska vi läsa, idag ska vi läsa…” Om konsten att väcka läslusten och engagemang hos barn för att stärka deras läsupplevelser och deras självkänsla.
Hur får vi ett gott möte mellan scenkonsten och skolan? Vem ansvarar för kulturen i skolan, för lärarutbildningens och skolans behov av kulturell kompetens? Vem ansvarar för kvalitetssäkringen i mötet mellan kultur och skola?

Medverkande:
Isak Benjamin, utvecklingsledare Riksteatern
Gunilla C Carlsson, ordförande i Riksdagens kulturutskott (s)
Maria Ericson, teaterchef Teater Halland
Ann Mari Lidholm, lärare Påskbergsskolan Halland
Inger Maurin, 2:e vice ordförande, Lärarförbundet
Christer Nylander, vice ordförande Riksdagens kulturutskott (fp)
Johan Unenge, läsambassadör författare
Olof Lindqvsit, moderator, Länsteatrarna

Riksteatern på BIBU Maj 2012

Filosofisamtal i skola och teater

Ung filosofi i skolan bygger på forskning om filosofiska samtal med barn samt tioårig praktiskt erfarenhet från Södra teatern dit barn och ungdomar på fritiden kommit för att prata, tänka, lyssna, lösa problem och filosofera. Genom Riksteaterns har konceptet nu tagit ett kliv in i skolan. Där blir filosofiska samtal en metod bland många som används i värdegrundsarbete. Målet med verksamheten är att undersöka metoder där lärare genom strukturerade samtal ökar förståelsen för skolans värdegrund bland elever, kulturproducenter och andra som arbetar med barnkultur.

I denna workshop har du möjlighet att själv pröva på att delta i ett filosofiskt samtal, eller kan du välja att vara observatör och delta med egna reflektioner efter samtalet.

Efter samtalet berättar Liza Haglund om olika aspekter av samtalen med elever. Vilken typ av tänkande och/eller känslor kan samtalen sätta igång, vilka konflikter uppstår och hur uppfattar eleverna de filosofiska samtalen?

Medverkande: Liza Haglund Arrangeras i samarbete med: Riksteatern

Kvalitetssäkring i mötet mellan kultur och skola – Arbetet med Dramatik I Grundskolan D.I.G. Exempel från läskommitteér i Halland

Konsten att få barn att skutta fram genom korridoren och jubla ”Idag ska vi läsa, idag ska vi läsa…” Konsten att väcka läslusten och engagemang hos barn för att stärka deras läsupplevelser och deras självkänsla… Konsten att lyssna på barn och ge dem makt att påverka… Det är vad detta seminarium handlar om, men också mötet mellan kulturen och skolan.

Medverkande: Samtalsledare: Maria Ericson LTS/VD och konstnärlig ledare Teater Halland Isak Benyamine, Utvecklingsledare Riksteatern, Elise Jensen elev på Påskbergsskolan, Ann Mari Lidholm, lärare på Påskbergsskolan, Albin Larsson elev på Påskbergsskolan, Johan Unenge, författare & läsambassadör.

Arrangeras i samarbete med: Länsteatrarna Sverige och Riksteatern

 

TVÅ ÅR, SEX PJÄSER OCH 180 FÖRESTÄLLNINGAR SENARE

Genom Riksteaterns Länk har hundratals unga över hela landet byggt, repeterat och satt upp sex specialbeställda pjäser våren 2012. 30 urpremiärer har följts av fem regionala och en nationell teaterfestival. Länk är en bro mellan skolan, unga amatörteatrar, det civila samhället och den professionella teatervärlden som började byggas för två år sedan. Med förlagor i Storbritannien och Norge har projektet tagit sig en svensk form. Med en första projektomgång i ryggen och en antologi med de första sex svenska Länk-pjäserna i handen, blickar vi nu både tillbaka och framåt.

Medverkande: Anders Duus, dramaturg Riksteatern, Edward Bromberg, projektledare Länk, Hans Eriksson, producent Norrbottensteatern, Jan Rusch, regissör Kulturskolan Lund

Arrangeras i samarbete med:Riksteatern och länsteatrarna i Sverige

 

Länk på LUBU/maj 2011

LÄNK är ett projekt som riktar sig till ungdomar. Riksteatern, i samarbete med bland andra Norrbottensteatern, står bakom beställningen av fem nyskrivna pjäser för unga ensembler. Uppdraget gick till fem heta dramatiker: Dennis Magnusson, Emma Broström, Åsa Lindholm, Mirja Unge och Stefan Lindberg. I kväll delar de med sig av sina verk som samma dag släpps till ett femtiotal deltagande ensembler landet runt. I en avslappnad atmosfär med en en god dryck läser dramatikerna själva korta utdrag ur sina verk. Projektets initiativtagare är också med för att berätta mer om Länk.

Regionala och lokala seminarier

Riksteatern Västerbotten

Konferenser
Varje år inbjuds arrangörer av barn och ungdomskulturprogram till utbudskonferenser. I samband med konferenserna hålls seminarier för att fördjupa kunskaperna i barn- och ungdomskulturfrågor.

Kurser
Vi skräddarsyr utifrån era behov. Det kan t ex vara kurser i scenografi, scenframställning, smink, röst, dramaturgi, lek- och teater etc.

Kulturdag/temadag
En kulturdag eller temadag i klassen, skolan eller hela kommunen – en explosion av aktiviteter av, med och för barn, ungdomar och vuxna!
Vi hjälper till med förberedelserna, förmedlar kontakter med professionella kuturarbetare, ger programförslag etc.

Studiedagar
Vill ni ha studiedagar om teater? Vi hjälper till med planering och program, förmedlar resurspersoner och ansvarar för studiedagens genomförande.

Mer information:http://www.merateater.nu/

Riksteatern Halland

I Hallands län erbjuder Riksteatern seminarier och föreläsningar under de så kallade DANTE – dagarna, till alla länets skolors kulturombud, lärare och skolledare. Fortbildning erbjuds kontinuerligt genom speciella utbudsprogram hos respektive institution. Se respektive hemsida för aktuella program.

Mer information: http://www.riksteatern.halland.net/katalog.html