Utvecklingsarbete

Riksteatern har genom sina uppsättningar för skolan på olika sätt utvecklat scenkonsten för barn och unga. Samtidigt har scenkonsten varit ett sätt för elever att ta del av ett kulturarv och att diskutera och reflektera över dagsaktuella frågor.

Hur tillgången till scenkonst påverkat och utvecklat skolan i fråga om fördjupande samtal,  inflytande och engagemang? Vilka processer sätter teater igång i skolan, vilket är teaterns bidrag i skolan och hur kan den formuleras i termer av kunskap? Lär sig elever mer om ett fenomen genom att se på teater, ökar elevers engagemang och därmed deras inflytande i samhället, och om detta sker, hur ser detta ökande inflytandet ut?
 
Utvecklingsarbetet på Riksteatern är fokuserad på vad teatern i olika former och som estetisk lärprocess kan bidra med i skolans arbete.