Värdegrundsdialog i samverkan

VIS, Värdegrundsdialog i samverkan, har som mål att genom läskommittéer, scenråd och Filosofisamtal i skola öka dialogen om värdegrund bland barn och unga. Projektet kommer att på olika sätt dokumentera och beskriva hur partnerskap och samspel mellan offentliga institutioner, kultursektorn och ideella organisationer kan bedrivas i samband med värdegrundsarbete. Genom att samordna projektinsatser med andra verksamheter inom Riksteatern kommer VIS att kunna intensifiera värdegrundsdialogen i hela landet. VIS i korthet:

• I projektet arbetar pedagoger i skolan, skådespelare från länsteatrar och Riksteatern med att genomför fyra läskommittéer I Vilhelmina.
• I projektet dokumenterar verksamheten utifrån med fokus på hur man kan föra dialog om värdegrund och hur partnerskap och samverkan kring värdegrund kan arrangeras.
• VIS arrangerar seminarier och konferenser i dialog med liknande projekt i Halland,

Jämtland, Sörmland och Blekinge-Kronoberg. På dessa seminarier och i en större konferens presenteras och diskuteras de beskrivningar och analyser som kontinuerligt görs i projektet.

VIS genomförs av Riksteatern och Luleå Tekniska Universitet med bidrag från Ungdomsstyrelsen. Till projektsidan >>>

VIS är en del av Ungdomsstyrelsens satsning på värdegrundsarbete. Mer information om andra projekt i satsningen finner du nedan.

www.dialogvärdegrund.nu